Проекти

"Индустриални терени и складове" ЕАД управлява 2 проекта: базата на индустриална зона Свиленград и проекта за бизнескомплекс от складове "София-        Запад" на  територията на Икономическа зона София-Божурище.

В края на 2018 г. „Индустриални терени и складове“  ЕАД /бивше наименование Варна Запад индустриална зона ЕАД/ придоби терен в Божурище  с площ 11 257 кв. метра.   Имотът се намира на територията на най-динамично развиващата се индустриална зона в България - „Икономическа  зона София – Божурище“, собственост на едноличния собственик на капитала на ИТС – „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

На терена в Икономическа зона София-Божурище се предвижда реализацията на комплекс от складове и помещения за допълващи дейности, като проектът е с работно заглавие бизнес комплекс „София-Запад“: 

- складове

- производствени халета

- обекти за съпътстващи и спомагателни дейности за подпомагане проектите на инвеститорите 

- административна  сграда

През октомври 2019 г. се извърши процедура по вливане на Индустриална зона Свиленград с всички активи в „Индустриални терени и складове“ ЕАД.

- Зоната е с обща площ 70.139 кв. метра;

- Има стратегическо географско положение на две граници - на 1 км от Гърция и на 14 км от Турция; 

- Близост до пристанище Александруполис,  както и до  жп линиите  София - Пловдив – Свиленград – Истанбул  и  Свиленград – Дикия – Александруполис.

Водещата визия по отношение на зоната в Свиленград е превръщането й модерен комплекс от производствени складови халета и обекти за съпътстващи дейности, който да е атрактивен за инвеститорите от България и чужбина, включително за логистични компании.

Основният потенциал на базата в Свиленград е обособяването и утвърждаването й като ключов логистичен център в тази част на България.

TOP