Индустриална зона Свиленград

През октомври 2019 г. се извърши процедура по вливане на Индустриална зона Свиленград с всички активи в „Индустриални терени и складове“ ЕАД.

Индустриална зона Свиленград има стратегическо географско положение на две граници - на 1 км от Гърция и на 14 км от Турция.

Близост до пристанище Александруполис,  както и до  жп линиите  София - Пловдив – Свиленград – Истанбул  и  Свиленград – Дикия – Александруполис.

Зоната е с обща площ 70.139 кв. метра; 

Базата на зона Свиленград включва складови халета и административни помещения с обща застроена площ 4370 кв.м; 

Големината на складово-производствените халета варира между 432 кв. м и 720 кв. м, като част от тях могат да се обединят в по-големи помещения

 

        Зоната разполага:

  • Открити терени с приблизителна площ общо 35 000 кв. м, които са подходящи за реализиране на инвестиционни проекти;
  • Нафтопункт и прилежащи площи – 3750 кв. м; 
  • Кафе – ресторант с площ 162 кв.м; 
  • Два паркинга - открит 2891 кв.м и закрит за 14 автомобила.

 

Към настоящия момент на територията на зоната са позиционирани 6 фирми:

  • EAS ALUMINIUM LTD – съхранение на алуминиеви профили;
  • ASTED TECHNOLOGY LTD – покупка, ремонт и продажба на употребявани компютри;
  • NIPACK HIJYEN LTD  - производство на  мокри кърпички;
  • Фирма „Магазин Шипка Фуат Гювен”  - продажба на дизелово гориво.

В дългосрочен план в зоната в Свиленград има условия за изграждане на ТИР-паркинг, чието функциониране ще се улесни от директна връзка с главен път Е85; 

Доизграждането на пътната връзка с магистралата за Гърция ще повиши многократко икономическият потенциал на зоната.

Водещата визия по отношение на зоната в Свиленград е превръщането й модерен комплекс от производствени-складови халета и обекти за съпътстващи

дейности, който да е атрактивен за инвеститорите от България и чужбина, включително за логистични компании. Основният потенциал на базата

в Свиленград е обособяването и утвърждаването й като ключов логистичен център в тази част на България.

TOP