Уведомления

Обява избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г.

28.11.2023

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 година.

Виж още
Обява избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г.
Обява за конкурс

Обява за конкурс

06.10.2023

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Виж още
Обява за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги

Обява за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги

11.04.2023

Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище, набира оферти за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги.

„Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище,

Виж още

Обява за търг 10.02.2023 г.

27.01.2023

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата&

Виж още
Обява за търг 10.02.2023 г.
Обява за търг

Обява за търг

17.01.2023

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6. включително от Правилата

Виж още
Обява за търг

Обява за търг

15.11.2022

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата<

Виж още

Обява

10.10.2022

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 година.

Виж още
Обява
Обява за търг

Обява за търг

20.05.2022

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6. включително от Правилата з

Виж още

Обява за конкурс

09.02.2022

"ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на неджими имоти

Виж още
Обява за конкурс
Обява за конкурс

Обява за конкурс

14.01.2022

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

Виж още

Обява за конкурс

10.11.2021

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

Виж още
Обява за конкурс
обява  за извършване на независим финансов одит

обява за извършване на независим финансов одит

10.11.2021

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет  за 2021 година.

Виж още

Обява за конкурс

21.10.2021

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот.

Виж още
Обява за конкурс
Обява за конкурс

Обява за конкурс

21.10.2021

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот.

Виж още

Обявление

31.08.2021

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява търг, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Виж още
Обявление
Обявление на конкурс

Обявление на конкурс

29.04.2021

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс  за отдаване под наем на недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград.

Виж още

Обява за конкурс

15.04.2021

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на  движими вещи

Виж още
Обява за конкурс
Обява за  избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество

Обява за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество

12.01.2021

ИТС ЕАД обявява публично – оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на ИТС ЕАД

Виж още

Обява

10.12.2020

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 г.

Виж още
Обява
Обява

Обява

05.11.2020

"Индустриални терени и складове" ЕАД обявява конкурс  за продажба на движими вещи.

Виж още

Обява

02.09.2020

„Индустриални терени и складове " ЕАД  обявява конкурс за отдаване под наем на държавен имот - закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград

Виж още
Обява
TOP