България е сред страните в ЕС с най-ниска безработица през април

България се нарежда сред държавите от Европейския съюз (ЕС) с най-ниска безработица, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Безработицата у нас се понижава до 4,7% през април спрямо 5,1% през март и 5,9% през април 2020 г., сочат данните.

Страната в ЕС с най-ниска безработица през април е Полша – 3,1%, следвана от Чехия и Нидерландия с по 3,4%, Малта с 3,8%, Унгария с 4,3%, Германия с 4,4%.

Най-висока е безработицата в Испания – 15,4%, и Италия – 10,7%. За Гърция няма данни за периода февруари – април, а последните налични данни са от януари и показват 15,8% безработица.

Това са и трите държави с ниво на безработицата над 10 на сто.

Средната безработица в ЕС се понижава до 7,3% през април, като остава стабилна спрямо март, но се увеличава спрямо нивото на безработицата през април 2020 г. (6,7%). За еврозоната нивото достига 8%, като се понижава спрямо март (8,1%), но нараства спрямо април 2020 г. (7,3%).

Евростат изчислява, че 15,38 млн. души в ЕС, от които 13,03 млн. в държавите от еврозоната, са били безработни през април 2021 г. В сравнение с март 2021 г. броят на безработните намалява със 165 хил. души в ЕС и със 134 хил. души в еврозоната. В сравнение с април 2020 г. безработните се увеличават с 1,4 млн. души в ЕС и с 1,275 млн. души в еврозоната.

Що се отнася до безработицата сред младежите до 25 години, през април в България тя се понижава до 12,1% от 14,9% през март и 17,8% през април 2020 г. Безработните младежи у нас са 15 хил. души.

Най-висока е младежката безработица в Испания – 38%, Италия – 33,7%, Швеция – 25,2%, Португалия – 24%, Люксембург – 21,7%.

През април 2021 г. 2,939 млн. младежи на възраст до 25 години са били без работа в ЕС, като от тях 2,384 млн. са от страните от еврозоната. През април 2021 г. равнището на безработица сред младите е 17,1% в ЕС и 17,2% в еврозоната, като остава стабилна в сравнение с март.

В сравнение с март 2021 г. броят на безработните младежи в ЕС намалява с 21 хил. души и с 18 хил. в еврозоната. В сравнение с април 2020 г. обаче има увеличение с 210 хил. в ЕС и 126 хил. в еврозоната. /Източник: Investor.bg/

TOP